New Order Arkitektur & Mölltorps Gjuteri

Genom Mölltorps Gjuteri har New Order Arkitektur tagit steget in i världen av gjutjärn och landat i en modern tolkning av en klassisk parkbänk. Samarbetet har fördjupats genom studiebesök och workshops där Mölltorps gedigna kunnande inom gjuteri varit avgörande för New Order Arkitekturs formgivning. 

Projektet har blivit en unik resa där två kompletterande expertisområden mötts och skapat något nytt och innovativt tillsammans. Bänken som består av gjutjärn och robust oljad ek är ett prov på att ett gott samarbete ger bättre resultat. 

New Order Arkitektur, är en formstark designbyrå med över 10 års erfarenhet av att skapa identitetsstark inredningsarkitektur. Deras projekt kan ses över hela Europa, de formger allt från mindre produkter till större hus till lekplatser. 

I detta matchningsprojekt hade New Order Arkitektur, tillsammans med Marc Hoogendijk, som mål att skapa en skulptural bänk som använder sig av gjutjärnets klassiska attribut, med ett modernt uttryck. Bänken passar lika bra i park- som stadsmiljö och erbjuder varierad sittning från olika sidor. 

www.neworder.se 

Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad har gjutit och bearbetat järn samt utfört plåt- och svetsningsarbeten sedan början av 50-talet. Produktionen består till största del av legogjutning till svensk verkstadsindustri, produkter i grå- och segjärn i små serier och kundanpassade enstycksdetaljer. De har bland annat tagit fram maskinkomponenter för fordonstillverkning, tillverkat balkar och ståndare till Göta kanal och varit delaktiga i en del kulturminnesprojekt där de gjutit kyrkfönster, staket och lyktstolpar för det offentliga rummet.

www.molltorpsgjuteri.se 

Foto: Gustav Wijk

DES&DO! – ett samverkansprojekt SPOK Västra Götaland och FORM & folk har initierat, utvecklat och driver tillsammans. 

Samarbetspartners, Textilmuseet, Svensk Form Väst och Förvaltningen för kulturutveckling. 

Finansierat av Västra Götalandsregionen.