Om oss

Vi vill medverka till att skapa samverkan och samarbeten mellan aktörer i hela Västra Götaland.
Samt lyfta fram allt inom form,
design och hantverk som finns i regionen.

Vår vision

FORM & folk ska bli ett starkt nätverk inom området; form, design och hantverk. Vi ska vara en drivkraft
och motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid.

Vår mission

Lyfta, Samla, Stötta, Visa
Lyfta – visa upp och kommunicera
Samla – nätverk och samverkansaktiviteter
Stötta – genom utveckling, workshops och coachning
Visa – med utställningar, event och aktiviteter

Illustration: Linda Pabst

Bakgrund och historia

Designnod Västra Götaland är ett särskilt uppdrag som tillkom 2021. Det finansieras av Västra Götalands Regionen och löper fram till 2024. Textilmuseet är projektägare. Under namnet FORM & folk, har projektet ambitionen att bli ett starkt nätverk inom området – form, design och hantverk samt att aktivt agera drivkraft för omställning mot en hållbar och cirkulär framtid. Bakgrunden är också att man i projektet tagit hänsyn till Regionens kulturstrategi och mål, Textilmuseets strategier och mål, kartlagt övriga aktörer och projekt och på så sätt satt en strategisk riktning för projektet.

VISION
FORM & folk ska bli ett starkt nätverk inom området; form, design och hantverk. Vi ska vara en drivkraft
och motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid.

MISSION
Lyfta, Samla, Stötta, Visa
Lyfta – visa upp och kommunicera
Samla – nätverk och samverkansaktiviteter
Stötta – genom utveckling, workshops och coachning
Visa – med utställningar, event och aktiviteter

KÄRNVÄRDEN
Tillvarata, Tillhörighet, Transformation
Vi ska tillvara hantverk och designkunskap, material så att de kan vårdas och brukas länge, yrkeskunskap inom form, design och hantverk
samt cirkulentens konsumtionsbehov. Ambitionen är att skapa tillhörighet till oss som projekt/initiativ, vårt verksamhetsområde samt till Västra Götaland. 
Vi ska gynna möjligheter för transformation – förändring och förflyttning med stöd av vår strategi, process och kompetens mot en mer hållbar och cirkulär framtid. 

MÅLGRUPP
Målgrupper/intressenter: Formutövare, designer, slöjdare, konsthantverkare, institutioner och intresserad allmänhet

Huvudmålgrupp: professionellaaktörer/entreprenörer/kreatören/designer/hantverkare/utövare

Undermålgrupp: slutkund/konsument/cirkulent/invånare

SYFTE & MÅL

Samla och skapa drivkrafter  för  en mer hållbar och circulär produktion samt konsumtion inom området för design, formgivning, slöjd och hantverk.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Västra Götaland blir en etablerad region inom design, formgivning, slöjd och hantverk utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

STRATEGISKA MÅL
Skapa ett starkt nätverk
Öka medvetandet om hållbar design- och formgivning, med fokus på cirkulenten – den nya konsumenten, som vill konsumera cirkulärt.
Stärka och tydliggöra området som en framtidsbranch.

OPERATIVA MÅL
Designpedagogik – genom ett lärande koncept med fokus på hållbar form- och designutveckling, circular ekonomi uppmuntra till att tänka rätt frånbörjan, 
även väva in konsumentperspektivet här.

DET TEXTILA ARVET
Textilbranschens hjärta är sedan länge i Borås och Sjuhäradsbygden. Det är därför ingen slump att det i Borås har skapats ett nordiskt textil- och modecentrum, Textile Fashion Center, med Textilmuseet som en självklar del.

Textilmuseet är ett av nordens ledande museer inom textil, mode och design. Här samsas basutställningar, tillfälliga utställningar, ytor för workshops, föreläsningar, DIY och aktiviteter. Stora samlingar av tyger, mönster och plagg från 1800-talet och framåt. Museet har även en av Europas främsta samlingar av textilmaskiner.

STYRGRUPP 
Ylva Gustafsson
Regionutvecklare 
Förvaltningen för kulturutveckling
Västra Götalandsregionen
 –
Torbjörn Lindström
Enhetschef för enheten Konst och Slöjd 
Förvaltningen för kulturutveckling 
Västra Götalandsregionen

Ulrika Kullenberg
Museichef/Museum Director
TEXTILMUSEET & BORÅS MUSEUM
– 
Katarina Karlsson
Konsulent
Konst & Slöjd
Förvaltningen för Kulturutveckling : Västra Götalandsregionen

Camilla Alexandersson
Konsulent
Konst & Slöjd
Förvaltningen för Kulturutveckling : Västra Götalandsregionen

FORM & folk med stöd från