Rapporter

Rapport Kartläggning Kreativa platser Västra Götaland 2022

På uppdrag av FORM & folk/Textilmuseet har genomförts, under perioden mars – maj 2022, en kartläggning av s k Kreativa platser för småskalig, hantverksmässig produktion inom design och form, konsthantverk, hantverk och slöjd i Västra Götaland. Det huvud-sakliga syftet med kartläggningen är utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med FORM & folk/Designnod Västra Götaland.
Kreativa platser definieras i kartläggningen som verksamheter inom småskalig, hantverksmässig design och form, slöjd, hantverk och konsthantverk som erbjuder resurser för egen produktion, vilka med fördel kan nyttjas av flera. Det betyder verksamheter där utövarna själva kan producera småskaligt och hantverk-mässigt och det finns utrustning eller lokaler att tillgå som man av olika skäl inte kan stå för själv. Verksamheten ska ha någon form av stabilitet, långsiktighet och/eller utvecklingspotential.

Projektledare för arbetet var Ann Bergström, Ann arbetar som kreativ konsult inom design, konst och kultur. Hon har mångårig erfarenhet inom design, film, konst, konsthantverk & slöjd, mode, KKN, museer, kulturstrategi etc.