Hållbar design med Lotta Ahlvar

Ta del av en inspirerande trendföreläsning om hållbarhet och cirkulär design.

Lotta Ahlvar är en välkänd person i den svenska designbranschen, som har verkat inom de kulturella och kreativa näringar som design, konst, hantverk och slöjd. Hon är en entusiasmerande föreläsare med stor kunskap om hållbarhetsfrågor inom designområdet. 

Lotta är utbildad produkt- och modedesigner, har tidigare varit vd på Svenska Moderådet, ordförande för branschorganisationen Design Sweden och ingick under fyra år som styrelseledamot i Borås Högskola. Idag är hon en flitigt anlitad konsult och föredragshållare, där både institutioner, skolor och museer och näringsliv är hennes uppdragsgivare.

Arrangerades av Form och Folk i samverkan med Textilmuseet, Svensk Form Väst och Spok. 

Vill du ta del av föreläsningen, kan du se den här: https://youtu.be/7wJI-vEk7HA