Josephine Aspenrot & Hyssna Möbelsnickeri 

Handens funktion är något vi formgivare och tillverkare gemensamt värdesätter högt. En förutsättning för vårt skapande där handen är vårt verktyg för att finna förståelse för form, materialitet och vår omgivning. En funktion som påverkas av flertalet sjukdomar men även av tiden vi lever i. Detta blev utgångspunkten mellan Josephine Aspenrot och Hyssna Möbelsnickeris arbete, där önskemål från tillverkaren fanns att ta fram mindre objekt lämpliga för serietillverkning. Josephine fann utgångspunkten till gestaltningen från vardagsobjekt och västkustens vågor – föränderliga likt hjärnans plasticitet. Resultatet blev ”PLEASE, DO TOUCH” prototyper av objekt som övar upp finmotoriska funktioner i hand och utforskar taktilitet som värde för våra sensoriska upplevelser. Objekt som genom sitt dekorativa värde blir tillgängliga och uppmuntrar till användning. 

Josephine Aspenrot är utbildad möbelformgivare vid HDK-Valand Steneby. Med trä som huvudmaterial skapar hon möbler där ett arkitektoniskt intresse genomstrålar relationen mellan rum, kropp och objekt. Hon strävar efter att skapa designlösningar med empati för människors behov över tid med social och miljömässig hållbarhet i fokus. Hon har bland annat blivit uppmärksammad i Interior Design och i SVT för sin formgivning med limfria fogar. Josephine Aspenrot driver egen designstudio i Göteborg.

www.josephineaspenrot.com 

Hyssna Möbelsnickeri – Det lilla snickeriet som kan göra de specialgjorda produkterna. Det är grundat och drivs av Julia Greek, som har utbildat sig till möbelsnickare med gesällbrev på Malmstens, Linköpings Universitet och i kulturvård på Göteborgs Universitet. Snickeriet fokuserar på enstyckstillverkning av möbler och inredningar, men det finns även ett stort intresse för serieproduktion av träprodukter. Material, hantverk och produktionsteknik, är centrala delar som genomsyrar varje projekt.

www.hyssnamobelsnickeri.se 

Foto: Gustav Wijk

DES&DO! – ett samverkansprojekt SPOK Västra Götaland och FORM & folk har initierat, utvecklat och driver tillsammans. 

Samarbetspartners, Textilmuseet, Svensk Form Väst och Förvaltningen för kulturutveckling. 

Finansierat av Västra Götalandsregionen.