Stort stöd från Kulturbryggan till Adam James, FORM & folks första residensperson.

FORM & folk-projektets första residensperson, konstnär och formgivare Adam James, får 855 000 kr från Kulturbryggan till sitt projekt A present to the approaching. 

Vinterns residens med temat Textil lek gav en formgivare tid och möjlighet att undersöka hur man kan transformera en idé till fysisk form. Både materiell och social hållbarhet var fokusområden.

Tack vare Kulturbryggan kommer Adam James nu att kunna genomföra de idéer han arbetade fram under residensperioden i Borås på Textilmuseet. Han kommer att fortsätta utforska samspelet mellan lokal jordbrukshistoria, svenska häxprocesser och 1970-talets svenska science fiction. Arbetet påbörjas i augusti i år, för att iscensättas och filmas under två dagar 2024, och ska innehålla bl.a. performance, kostym, föremål och koreografi. En utställning kommer att avsluta projektet.

– Att FORM & folk genom detta residens möjliggjort att kunna växla upp en tanke, idé och frågeställning, som sedan Kulturbryggan tar vid och bidrar till, är ett fantastisk sätt att samverka och utveckla kulturen på, säger Nanette Espinasse, projektledare på FORM & folk.

Adam James blev inbjuden efter en inventering av formgivare i Västra Götaland. Han rör sig inom LARP, live-action-role-play; ett vidare begrepp än det svenska ordet lajv. Att ta sig an stora frågor i form av rollspel och lek är för honom ett sätt att skapa dialog mellan de som medverkar. I det här arbetet vill han se på friktionen mellan att vilja driva saker framåt kontra att vilja bevara och upprätthålla traditioner, former och kulturella normer.

– Som ny i Sverige ser jag med andra ögon på det som ni andra tar för givet. Jag fascineras av hur dåtid, nutid och framtid möts här på Borås museum och Textilmuseet och tänker mycket på vad som bevaras för framtiden och av vem, säger Adam James.

Borås museum, friluftsmuseet med kulturhistoriska byggnader och föremål från Sjuhäradsbygden, kommer att vara spelplats för tidsresan mellan bondesamhälle och framtidsteknologi. Adam James kommer att involvera både erfarna rollspelare och vanliga boråsare, som också blir inbjudna att vara medskapande i genomförandet. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

FORM & folk är ett nätverk inom form, design och hantverk, en drivkraft i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid. Projektet är finansierat som ett uppdrag från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Konstnärsnämnden fördelar genom Kulturbryggan medel till konstnärlig förnyelse.

Kontakt:

FORM & folk: Nanette Espinasse

nanette&formochfolk.se, 070 525 88 67

Adam James: 

adam@mradamjames.com, 070 460 49 30

Pressbilder: Adam James Adam James / Borås Museum Foto: Bibbi Forsman