Residens

FORM & folk bjuder in slöjd, design och konsthantverk till TEXTIL LEK – ett residens på Textilmuseet, Textile fashion Center i Borås.


FORM & folk arbetar för att alla människor ska känna till, förstå, uppskatta och värdesätta det som slöjd, hållbar design och konsthantverk står för. I höst och vinter bjuder FORM & folk in Adam James, designer/konstnär, till ett residens. Det är en möjlighet att arbeta fritt under en period, med bas på Textilmuseet. Residenset är en pilot för möjliga kommande residens på andra platser, med andra förutsättningar, i Västra Götaland. Adam James erbjuds totalt en månads arvoderad arbetsvistelse i museets lokaler.

Temat för residenset är Textil lek och Hållbarhet utifrån FNs Globala mål. Under residenset ges möjlighet att undersöka hur man kan arbeta med lek och hållbarhet i ett givet material, textil. FORM & folk hoppas kunna bidra till att utveckla designpedagogik generellt och särskilt med inriktning på barn och hållbarhet. De globala målen innefattar inte bara prylar, återvinning och ekologi, utan också ett fredligare samhälle, fred och rättvisa. Med residenset ställs frågan: Hur kan en formgivare – en slöjdare, konsthantverkare eller designer – transformera en idé till fysisk form eller skapa ett möte som går att ta på och förstå? Hur tar vi bäst tillvara våra ändliga resurser, av material och mänsklig förmåga, för att förändra framtiden? Och hur kan idéer om hållbarhet inom formområdet bidra?

Lek är på allvar. I leken möts vi på riktigt. Under residenset ”nns möjligheten att utveckla leken och skapandet, med det textila materialet och textila tekniker som utgångspunkt. Som designområde är barns lekande relativt nytt men har på det senaste satts i fokus bl.a genom utbildningen Child Culture Design vid HDK Valand och den forskning som bedrivs i regionen.

Textile Fashion Center är en nationell utvecklingsnod för hållbar textilproduktion. Här ”nns faciliteter som arbetslokal, textilarkiv samt tillgång till maskiner, makerspace och textilt material i olika former. Museet har breda kontaktytor via allt från utbildningar, grundskola, högskola och industri. Museet förbereder en ny utställning textil hållbarhet och vill integrera en yta för barn i den.

Ett residens ska vara ömsesidigt berikande för platsen där det sker och för den som gör det. I processen sker möten, uppstår nätverk och ny kunskap. FORM & folk vill skapa direkt engagemang under residenset. Det kan ske genom barns och vuxnas delaktighet i arbetet eller via samarbetet med lokala aktörer. Erfarenheterna ska delas. FORM & folk vill arrangera samtal där den inbjudna personen kan dela med sig av erfarenheter och insikter från residenstiden. Ett residens förhåller sig öppet för processen. Att få möjlighet att arbeta fokuserat med tillgång till material, värdefulla kontakter och kunskap, ger nya svar och ingångar. Till denna första arbetsperiod har FORM & folk valt att bjuda in en formgivare med erfarenhet av att arbeta samskapande. Residenset kommer att genomföras under vintern 2022/23. 

Projektet leds av Bibbi Forsman, som är Konsthantverkare/konstnär med lera och mosaik som främsta material. Utbildad vid nuvarande Högskolan för Design och Konsthantverk och verksam på Konstepidemin sedan starten 1986. Utför uppdrag för offentlig och privat miljö och är vid sidan av arbetet i ateljén programproducent och projektledare, med mångårig erfarenhet av att leda och genomföra Residens.