Fika med FORM & folk

Nu ger vi oss ut i Västra Götaland. Vi vill träffa er aktörer, för att se och lära oss mer om er, se allt fantastiskt som ni gör, men också hinna samtala kring frågor vi kanske kan mötas inom.

Vilka möjligheter ser ni och vilka utmaningar har ni? Kan vi samverka, samarbeta och stärka regionen tillsammans?

FORM & folk ska bli ett starkt nätverk inom området: form, design och hantverk. Vi ska vara en drivkraft och motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid.

Vi tar med fikakorg!