Dev

Fika med FORM & folk

Nu ger vi oss ut i Västra Götaland. Vi vill träffa er aktörer, för att se och lära oss mer om er, se allt fantastiskt som ni gör, men också hinna samtala kring frågor vi kanske kan mötas inom. Vilka möjligheter ser ni och vilka utmaningar har ni? Kan vi samverka, samarbeta och stärka regionen tillsammans? FORM & folk ska bli ett starkt nätverk inom området: form, design och hantverk. Vi ska vara en drivkraft och motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid. Vi tar med fikakorg!

Design för cirkulär ekonomi!

Under minifestivalen ”inget nytt under granen” bjöd vi in till en inspirationsföreläsning om design för cirkulär ekonomi. Anna Karin Sundelius, Projektledare Science Park Borås pratade om att omställningen till ett hållbart samhälle berör oss alla. Det handlar om att främja resurseffektivitet när vi designar och producerar produkter och tjänster, men också nya affärsmöjligheter inom återanvändning, återbruk och tjänsteutveckling. Hur hittar man sin roll inom det cirkulära systemet, hur skapar man lönsamma affärer byggt på hållbara principer var några av de frågeställningar som diskuterades. XV Produktion är textilfabriken i Borås som …

Design för cirkulär ekonomi! Läs mer »