Design för cirkulär ekonomi!

Under minifestivalen ”inget nytt under granen” bjöd vi in till en inspirationsföreläsning om design för cirkulär ekonomi.
Anna Karin Sundelius, Projektledare Science Park Borås pratade om att omställningen till ett hållbart samhälle berör oss alla. Det handlar om att främja resurseffektivitet när vi designar och producerar produkter och tjänster, men också nya affärsmöjligheter inom återanvändning, återbruk och tjänsteutveckling. Hur hittar man sin roll inom det cirkulära systemet, hur skapar man lönsamma affärer byggt på hållbara principer var några av de frågeställningar som diskuterades.

XV Produktion är textilfabriken i Borås som har kompetens inom hela den textila produktionskedjan, från idé och design till konstruktion och produktion. Vi fick lyssna på resan från start till nu, med Linnéa Magnusson och Evelina Ingvarsson på plats i Kronhuset. Drivkraften bakom XV Production är att forma en ny hållbar och cirkulär mode- och textilindustri. De erbjuder design och produktion för lång livslängd, remake och återbruk. Målet är att nå en så resurseffektiva lokal produktion som det bara går.

Föreläsningen var ett samarbete mellan SPOK Västra Götaland och FORM & folk.