DES&DO! Lokala samarbeten & Lokal Produktion

DES&DO! – ett samverkansprojekt SPOK Västra Götaland och FORM & folk har initierat, utvecklat och driver tillsammans DES&DO! Utgångspunkten är behovet av att bygga ett större nätverk och samarbeten för våra gemensamma målgrupper. 

Att det sker i en samverkansmodell gör att vi kan växla upp resurser och gemensamma medel. Det är tillsammans som vi utmanar oss själva, formgivare och tillverkare, att till fullo använda sin kunskap, sitt hantverk, och sina resurser för en hållbar utveckling. Med DES&DO! skapar vi ett starkt, breddat nätverk och ett nätverk som genom att korsbefruktas får nya saker att ske. Goda relationer som kan bli nästa steg in i morgondagen. DES&DO! erbjuder deltagarna ett sammanhang, ökad kunskap inom olika material och tillverkningstekniker samt möjligheter att nå ut till både bransch och allmänhet. I projektet har vi tagit del av varandras kunskap, utmaningar och erfarenheter. Vi lär av varandra, delar med oss, stöttar och coachar. Besöken hos tillverkarna föder nya tankar och idéer och påminner oss om alla de möjligheter som finns i regionen. Kreativa näringar, design och formgivning, hantverk, slöjd och lokal produktion – ger tillsammans förutsättningar för att ställa om till en mer hållbar och cirkulär framtid. Samarbetspartners, Textilmuseet, Svensk Form Väst 

och Förvaltningen för kulturutveckling. 

Finansierat av Västra Götalandsregionen.