Pontus Johansson, Eisel Miranda & Game Prototyper 

Common Ground – är resultatet av en upplevd brist på verktyg för att på ett enkelt sätt kunna visualisera, diskutera och gemensamt drömma om framtida platser för barn och lek i samklang med natur och miljö. Det behovet tillsammans med Albins kunskap om brädspel ledde fram till Common Ground, ett spel tänkt att användas av landskapsarkitekter, designers m.fl tillsammans med barn som en del av processen när nya lekområden ska utvecklas. Spelet gör det enkelt att visualisera platsen idag och vad platsen kan vara i framtiden. Ett lekfullt, flexibelt och demokratiskt brädspel där målet är att alla ska vinna. 

Pontus Johansson är barnkulturdesigner utbildad på HDK. Arbetar med rum, lek och berättelser med ett särskilt intresse för barns delaktighet och möjlighet att påverka och vara del av beslutsfattande som rör deras situation och samhället i stort.

www.pontusjohansson.com 

Eisel Miranda är barnkulturdesigner, specialiserad på grafisk form, lek, workshops och designanalys. Hon är utbildad på HDK samt utbildad grafisk designer vid Universidad Iberoamericana, Mexiko. Driver designstudion Formkiosk AB.

www.formkiosk.se 

Game Prototyper i Skara tillverkar brädspel i alla former och kan hjälpa till i alla stadier av spelutvecklingen. Företaget tillverkar prototyper och producerar små upplagor och kan också hjälpa till med andra trycksaker som till exempel papper och kartongarbeten, stansning och kapning av material.

www.gameprototyper.com 

Foto: Gustav Wijk

DES&DO! – ett samverkansprojekt SPOK Västra Götaland och FORM & folk har initierat, utvecklat och driver tillsammans. 

Samarbetspartners, Textilmuseet, Svensk Form Väst och Förvaltningen för kulturutveckling. 

Finansierat av Västra Götalandsregionen.